De MR?
Op dit moment zitten Renate Rutter, Evelien Seepma en Jan Maarten Langbroek als ouders in de MR. Vanuit het personeel zijn dit Aafke Ruiter-Dam, Eelkje de Groot en Agnes Leffring.
Wat is dat dan, de MR?
In de MR van onze school, praten en beslissen ouders en personeel samen over schoolzaken. De MR bestaat uit zes leden, drie ouderleden en drie personeelsleden. De MR houdt jaarlijks ongeveer zes vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken ter tafel. Onze directeur, Jan Toonstra, schuift bij elke vergadering aan om ons te informeren over lopende zaken.
Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, voor andere zaken is alleen een advies of meedenken gewenst. U kunt denken aan bijvoorbeeld: de mogelijke fusie met Renn4, het verkeersplein aan de Hoofdweg, professioneel statuut, het werkverdelingsplan, het vakantierooster en de bemensing.

Mocht U met ons in contact willen komen, dan kunt u de MR bereiken via:
mr@dewingerd-damwald.nl

Klik hier voor het Jaarplan van de MR 2018-2019