Hier staat VSO De Wingerd voor

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. En we zijn een christelijke school. De christelijke waarden verbinden ons; in het dagelijks leven en onder schooltijd. Tegelijkertijd staan we middenin de maatschappij. Dus staan we open voor andere religies en culturen.

Jouw weg, jouw toekomst

We bereiden uw dochter of zoon voor op een zo zelfstandig mogelijke, passende plek in de maatschappij.

Daar staan we voor!

Leerlingen met een speciale leerbehoefte verdienen acceptatie. Ongeacht wie ze zijn en wat ze wel of niet kunnen. Daarom werken we aan hun persoonlijke ontwikkeling; en daarmee aan hun toekomst. Dit doen we in nauwe samenwerking met u als ouder/verzorger. Onze school biedt uitdagend en boeiend onderwijs in een klimaat van rust, structuur, duidelijkheid, vertrouwen en bemoediging. Waar ’t kan geven we uw dochter of zoon ruimte en waar nodig beperken we dat. Zijn of haar persoonlijke ontwikkeling maken we inzichtelijk via meetbare leeropbrengsten.