De Wingerd is een christelijke school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio Noord-Fryslân. We zijn er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Maar ‘speciaal’ betekent bij ons ook iets anders. Dit verwoorden we in ons motto: “Jouw weg, jouw toekomst”.

Iedereen uniek

Op De Wingerd is elke leerling uniek. We benaderen iedere leerling vanuit eigen mogelijkheden. Daarom moedigen we onze leerlingen aan om zichzelf te ontwikkelen. We verwachten ook echt iets van ze. Dat geldt voor schoolse vaardigheden zoals spellen, lezen en rekenen. En evengoed voor praktijkvakken, stages en zelfredzaamheid wat betreft wonen, werken en vrije tijd. Alle leerlingen werken dan ook volgens een persoonlijk ‘ontwikkelings­perspectief’ met daarin de doelen die we samen willen bereiken. Zo nemen we ze stap voor stap mee op pad naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Vandaar ook ons motto: “Jouw weg, jouw toekomst”.

 Een kijkje in onze mooie school

En hier onze tweede locatie op de Nijewei:

Meer informatie voor:

Voortgezet speciaal onderwijs vraagt om een bijzondere samenwerking. Bijvoorbeeld tussen leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Daarnaast werkt onze school samen met allerlei (zorg)organisaties en bedrijven. Met z’n allen maken we het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk. Samen geven we kleur en sfeer aan onze school. Hieronder vindt u alle informatie over De Wingerd voor iedereen overzichtelijk gerangschikt.

Icoontjes 2018_Tekengebied 1

Ouders/verzorgers van leerlingen

Zit uw dochter of zoon op het voortgezet speciaal onderwijs op De Wingerd? Dan vindt u hier alle benodigde informatie over onze school en over de dagelijkse gang van zaken.
Lees meer >

Icoontjes 2018-02

Toekomstige 
leerlingen

Gaat uw dochter of zoon binnenkort naar De Wingerd? Of wilt u gewoon meer weten over het voortgezet speciaal onderwijs op onze school? Dan vindt u hier alle informatie.
Lees meer >

Icoontjes 2018-03

Collega-
scholen 

Werkt u op een school van SWV Fryslân-Noard? Of op een andere school in Noord(oost)-Friesland? Dan vindt u hier alle informatie.
Lees meer >

Icoontjes 2018-04

(Zorg)organisaties en bedrijven

Bent u actief in de maatschappelijke zorg in Noord(oost)-Friesland? Of werkt uw bedrijf samen met onze school? Dan vindt u hier alle informatie.
Lees meer >