Organisaties waarmee wij samenwerken

Op VSO De Wingerd stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de individuele leerbehoefte van uw dochter of zoon. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met allerlei onderwijs- en zorgorganisaties en met het bedrijfsleven:

SO Fryslân

Dit is de koepelorganisatie waar onze school onder valt, samen met nog zes andere scholen voor speciaal onderwijs. De bundeling van kennis en professionaliteit die binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân een regionaal kenniscentrum op het gebied van speciaal onderwijs.

SWV Fryslân-Noard

Hierin werken alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs samen in onze regio.

Steunpunt Onderwijs Noord

Sommige van onze leerlingen volgen (deels) ook onderwijs op een reguliere school. Het Steunpunt Onderwijs Noord helpt de scholen om – samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers –  het onderwijs goed af te stemmen.

Wille! Speciale Kinderopvang

Kinderdagcentrum It Lytshûs

Prader-Willi gezinsvervangend tehuis