Aanvraagformulier verlof

Lees meer over de richtlijnen en download het aanvraagformulier.

Download pdf

Handig om te weten over het onderwijs van uw dochter of zoon

Hoe laat is uw dochter of zoon ook alweer uit? Wanneer is het vakantie? Al dit soort praktische informatie vindt u hieronder.

Lestijden

Maandag:         8.30 uur tot 15.00 uur

Dinsdag:           8.30 uur tot 15.00 uur

Woensdag:       8.30 uur tot 12.00 uur

Donderdag:      8.30 uur tot 15.00 uur

Vrijdag:             8.30 uur tot 15.00 uur

Uw dochter of zoon is ’s morgens welkom vanaf 8.15 uur

Verlof en absent melden

Wanneer een leerling door ziekte of andere oorzaken niet op school kan komen verwachten we, dat de ouders/verzorgers de school zelf informeren vóór de aanvang van de lessen. Dit kan op het telefoonnummer van school: 0511-421330. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van vervoer.

Het is voor ouders niet altijd duidelijk in welke gevallen er verlof mag worden gevraagd. Om teleurstelling en misverstanden te voorkomen, houden wij ons hierbij aan de richtlijnen, zoals die door de leerplichtambtenaar gehanteerd worden. Deze richtlijnen kunt u in het aanvraagformulier vakantie – extra verlof. Dit kunt u vinden onder documenten.

Bij onbekende afwezigheid zoeken we na 9.15 uur telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s).

Pauzetijden

10.15 uur tot 10.30 uur             VSO 1 t/m 6 en 8

10.30 uur tot 10.45 uur             VSO 7, 9 en 10

12.00 uur tot 12.20 uur             VSO 1 t/m 3 en 8

12.25 uur tot 12.45 uur             VSO 4 t/m 6

13.00 uur tot 13.15 uur             VSO 7 en 9 t/m 11

Vakanties

Onze groepen

Afhankelijk van hun leeftijd zijn de leerlingen verdeeld over tien groepen:

• VSO1

• VSO2

• VSO3

• VSO4

• VSO5

• VSO6

• VSO7

• VSO8

• VSO9

• VSO10

Het schoolfonds

Graag organiseren we extraatjes op onze school. Bijvoorbeeld de schoolreis, het schoolkamp en het drinken van melk of karnemelk. Die extraatjes kosten geld, dus vragen we u daarvoor een ouderbijdrage. In plaats daarvan kunt u ook lid worden van het schoolfonds (dit is niet verplicht). We hoeven u dan niet elke keer lastig te vallen over ouderbijdragen. Bij uw aanmelding voor onze school hebt u aangegeven of u lid wilt worden van het schoolfonds en of u wilt betalen via automatische incasso of een jaarlijkse factuur.

Leerlingenraad

Onze school geeft leerlingen verantwoordelijkheid en inspraak. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze is gekozen uit en door de leerlingen. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en heeft inspraak in allerlei dingen, bijvoorbeeld de inrichting van het plein, regels en afspraken. De leerlingenraad vergadert vijf keer per jaar.

E-mail: leerlingenraad@dewingerd-damwald.nl