Over het team van VSO De Wingerd

Onze leerlingen verdienen goed onderwijs. Heldere en plezierige communicatie is daarbij heel belangrijk. Dit geldt voor het contact met ouders en verzorgers. En evengoed voor het contact met de (zorg)organisaties en bedrijven waarmee we samenwerken.

De algehele leiding van SO De Wingerd school ligt bij de directeur. De dagelijkse leiding van de SO-afdeling ligt bij de teamleider. De directeur van de school vormt samen met de teamleiders van het SO en het VSO het managementteam (of MT). Het lesgeven in de groepen gebeurt door de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Elke groep krijgt, indien mogelijk, les van hooguit twee verschillende groepsleerkrachten. Elke school voor speciaal onderwijs heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). Hierin zitten naast de directeur en de teamleider, ook de schoolarts, maatschappelijk werker, orthopedagoog en intern begeleiders. De twee interne begeleiders coördineren de leerlingenzorg en begeleiden de leerkrachten bij de keuze voor het leerstofaanbod.

Maak kennis met ons team!

Graag stellen we ons team van leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, teamleiders en directeur aan u voor. Binnenkort vindt u hier foto’s van de medewerkers op onze school.