De Wingerd
De Klimmer 21
9104 JT Damwâld
Tel.: 0511 – 421330

Algemene schoolgegevens

Christelijke school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden

 

Adres:
De Klimmer 21
9104 JT Damwâld
Tel.:0511 – 42 13 30

Postadres:
Postbus 25
9104 ZG Damwâld

E-mail adres: info@dewingerd-damwald.nl
Website: www.vso.dewingerd-damwald.nl

 

Directeur:
dhr. J Toonstra
E–mail: j.toonstra@dewingerd-damwald.nl

Adjunct-directeur VSO:
Mevr. P. de Groot
E-mail: p.degroot@dewingerd-damwald.nl

Adjunct-directeur SO:
Mevr. B. de Boer
E-mail: b.deboer@dewingerd-damwald.nl

Administratie:
mevr. J. Stielstra
E-mail: j.stielstra@dewingerd-damwald.nl