Over het onderwijs op VSO De Wingerd

Op VSO De Wingerd benaderen we iedere leerling vanuit eigen mogelijkheden. Leerlingen op onze school hebben een ontwikkelingsachterstand. Dit maakt dat ze een speciale leerbehoefte hebben. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de individuele speciale leerbehoefte. Ook schoolse vaardigheden als leren spellen, lezen en rekenen kunnen hier op een passend niveau in opgenomen worden. We kijken samen naar jouw toekomst, en werken resultaatgericht: volgens een ‘ontwikkelings­perspectief’ met daarin de doelen die we willen bereiken. Zo bereiden we de jongeren voor op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Overzichtelijke klassen

Grote klassen zijn geen goed idee voor onze leerlingen. Daarom proberen we de klassen altijd overzichtelijk te houden. Dat komt de rust, structuur en duidelijkheid ten goede. Meestal zitten er in onze klassen zo’n 9 tot 20 leerlingen.

Praktische vaardigheden en zelfredzaamheid

Schoolse vakken zoals spellen, lezen en rekenen vinden we belangrijk. Daarnaast besteden we veel aandacht aan praktijkvakken. De jongeren leren hierbij vaardigheden gericht op de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie en land- en tuinbouw. Ze lopen hiervoor ook interne en externe stages. Verder besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en aan praktische zelfredzaamheid. We leren de jongeren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Daarbij richten we ons op wonen, werken en vrije tijd. In een aantal groepen bestaat het onderwijs uit een combinatie van zorg en les. Dit zijn de groepen voor de meer kwetsbare leerlingen.

Toegespitst op drie doelgroepen

Elke leerling is anders. Maar elke leerling moet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom verdelen we ons onderwijs in drie doelgroepen. Zo kunnen we het best rekening houden met het ontwikkelingsperspectief, de onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften van de leerlingen.

  • Doelgroep regulier
    Dit zijn leerlingen met een lichte of matige verstandelijke beperking.
  • Doelgroep nabije begeleiding
    Vaak zijn dit leerlingen met ASS, ADHD, hechtingsstoornis of gedragsproblemen door een andere stoornis.
  • Doelgroep belevingsgericht (EMB)
    Dit zijn leerlingen met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking, vaak ook met andere problemen, bijvoorbeeld ASS of een ernstige motorische stoornis.