Over de leerlingen op VSO De Wingerd

Wij zijn de school voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio Noord-Fryslân voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een speciale leerbehoefte. Wij benaderen iedere leerling vanuit eigen mogelijkheden. Altijd gericht op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Ze doen dat bij ons resultaatgericht: volgens een eigen en passend ‘ontwikkelings­perspectief’. Daarin staan de doelen die we samen willen bereiken.  Zo bereiden we de jongeren voor op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Speciale leerbehoefte

Wij zijn er voor jongeren met een speciale leerbehoefte. We kijken naar hun eigen mogelijkheden. In een veilige en stimulerende omgeving laten we hun talenten tot bloei komen. Ze zijn blijvend beperkt in hun leren. Naast hun leerproblemen hebben onze leerlingen ook vaak andere problemen. Bijvoorbeeld:

  • een autisme spectrum stoornis (ASS)
  • motorische problemen
  • spraak- en taalproblemen
  • visuele en/of auditieve problemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • gedragsproblemen