Schoolondersteuningsprofiel

Lees meer over de toelatingsafspraken in ons schoolondersteuningsprofiel

Download pdf

Voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen

Op VSO De Wingerd zitten zo’n 120 leerlingen met een speciale leerbehoefte. Dit zijn jongeren van 12 tot 18 jaar die blijvend beperkt zijn in hun leren.

Op De Wingerd benaderen we ze vanuit hun eigen mogelijkheden. In hun eigen tempo. En op hun eigen manier. Maar wel resultaatgericht: volgens een ‘ontwikkelings­perspectief’ met daarin de doelen die we willen bereiken.

Toelating in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke jongere in Nederland heeft recht op passend onderwijs. Wanneer komt uw dochter of zoon in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs? Hierover zijn toelatingsafspraken gemaakt door het SWV Fryslân-Noard. (Dit is het SamenWerkingsVerband voor primair en voortgezet onderwijs in onze regio.) Ook onze school heeft afspraken gemaakt voor de toelating van leerlingen; we kunnen nu eenmaal niet voor elke jongere het juiste onderwijs bieden. Deze afspraken staan omschreven in ons ‘schoolondersteuningsprofiel’.

Aanmelden gaat zo

Als u contact met ons opneemt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. (Uw dochter of zoon is hierbij nog niet aanwezig.) U krijgt dan een aanmeldingsformulier. Zodra wij dit ingevuld hebben ontvangen, leggen we uw aanmelding voor aan de toelatingscommissie van het SWV.

De beoordeling

Past uw dochter of zoon binnen ons schoolondersteuningsprofiel? En heeft het SWV daarom besloten dat zij of hij naar het voortgezet speciaal onderwijs kan? Dan krijgt u hiervan een zogeheten toelaatbaarheids­verklaring. Hierna gaat de Commissie van Begeleiding van onze school beoordelen of we uw dochter of zoon goed onderwijs kunnen bieden. Kunnen we dit niet? Dan bekijken we of we extra ondersteuning kunnen regelen in onze school. Maar het kan ook zijn dat uw dochter of zoon beter past op een andere school of dagbesteding.

Wel of geen toelating

Uiteindelijk beslist onze Commissie van Begeleiding of we uw dochter of zoon wel of niet kunnen toelaten op onze school. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.

Leerlingenraad

Onze school geeft leerlingen verantwoordelijkheid en inspraak. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze is gekozen uit en door de leerlingen. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en heeft inspraak in allerlei dingen, bijvoorbeeld de inrichting van het plein, regels en afspraken. De leerlingenraad vergadert vijf keer per jaar.

E-mail: leerlingenraad@dewingerd-damwald.nl

Wij beantwoorden graag uw vragen

Hebt u vragen over het voortgezet speciaal onderwijs op onze school? Of wilt u meer weten over toelating van uw dochter of zoon? Vul hier uw vraag in en uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.