Algemeen

3D AFLEIDING BIKE

Vandaag krijgen de leerlingen van VSO 4, VSO 5, VSO 6 en VSO 7 les in 3D Bike afleiding. Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VNN) worden deze lessen gegeven.  De 3D afleiding bestaat uit 2 onderdelen: een quiz en de simulator. Het is een hele ervaring.

Uitreiking verkeerscertificaat

Vandaag zijn alle leerlingen die hun verkeerscertificaat hebben gehaald, voor de categorie voetganger of fietser, in het zonnetje gezet! Gefeliciteerd allemaal!

Echte survivalaars op De Wingerd

De afgelopen twee weken stonden de bewegingslessen van VSO De Wingerd in het teken van survival. Na een lange tijd, i.v.m. de coronaperikelen, mochten de leerlingen eindelijk weer survivallen. Alle leerlingen van VSO locatie de Nijewei konden op hun eigen manier de hindernissen trotseren. Naast het survivalrek welke een aantal Lees meer >

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding   De staatssecretaris van SZW heeft Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds ESF REACT-EU toegezegd aan de gemeente Leeuwarden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie Lees meer >