Algemeen

Echte survivalaars op De Wingerd

De afgelopen twee weken stonden de bewegingslessen van VSO De Wingerd in het teken van survival. Na een lange tijd, i.v.m. de coronaperikelen, mochten de leerlingen eindelijk weer survivallen. Alle leerlingen van VSO locatie de Nijewei konden op hun eigen manier de hindernissen trotseren. Naast het survivalrek welke een aantal Lees meer >

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding   De staatssecretaris van SZW heeft Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds ESF REACT-EU toegezegd aan de gemeente Leeuwarden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie Lees meer >

Monument op de Achterwei

Rekening houdend met de corona maatregelen hebben een aantal leerlingen van de Wingerd in aangepaste vorm een korte herdenking gehouden bij het monument op de Achterwei in Damwoude. Emmanuel, Laura en Melissa hebben bij het monument een ooggetuige verslag voorgelezen, namens de leerlingen een bloemstuk bij het monument gelegd en Lees meer >

Uitreiking Praktijkverklaring Medewerker Secretariaat en Receptie

Aan Damian Wolff is na een uitgebreide stage op het gemeentehuis in Dokkum de Praktijkverklaring Medewerker Secretariaat en Receptie uitgereikt. Dit betekent dat hij een flink aantal werkprocessen op MBO-2 niveau weet uit te voeren, waaronder het ontvangen van bezoekers, afhandelen van telefoongesprekken, archiveren van administratieve gegevens en het bijhouden Lees meer >

Onze school is gezond

Onze school is gezond   Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!   Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een Lees meer >