Algemeen

Jongerenwerk op school

Jongerenwerkers Abbas Faegh en Ramona Diks van Stichting Welzijn het Bolwerk zijn na de herfstvakantie één pauze in de week op school aanwezig (dinsdagmiddag). Zij zoeken dan contact met de jongeren op school om in gesprek te gaan over alle vragen die bij hen leven of wat er speelt. Dit Lees meer >