Onze school is gezond

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Een visie op welbevinden opnemen in het schoolbeleid.
  • Kernwaarden bepalen en zorgen voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers betrekken bij het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten.
  • In de lessen aandacht geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens signaleren, en medewerkers die weten hoe ze hierop moeten reageren.
  • Extra ondersteuning geven aan kwetsbare (groepen) leerlingen, vooral als het gaat om leerlingen met een lage sociaal-economische status, zoals nieuwkomers.
  • Een schoolbrede benadering kiezen waarin de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.
  • Als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld geven.

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.