Foto 1 Mei fêste hân | Voorlichting internet en alcohol

Alle VO scholen hadden een gezamenlijke ‘kick off’ in theater Sense op 16 oktober voor leerlingen van VSO 1 en 2. Leerlingen hebben gekeken naar een cabaretvoorstelling ‘Klappen voor Bart’ over pesten. Vorig jaar, in oktober 2017, sloten alle scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO), politie en gemeente een convenant. Het doel van het convenant is:

“Door middel van samenwerking een gezondere en veiligere woon-, leer- en leefomgeving creëren voor de schoolgaande jeugd in Noordoost Fryslan (preventie)”.

Het gaat hierbij om het terugdringen van gebruik van risicovolle middelen (alcohol, tabak en drugs), het terugdringen van verslavingen zoals gamen en gokken en het terugdringen van geweld, pesten, sexting en andere vormen van ongewenst gedrag en overlast (vandalisme, discriminatie en bedreigingen). De scholen, gemeente, politie en andere instanties zoals HALT, VNN, Fier Fryslan en jongerenwerk zijn bij elkaar geweest en hebben afspraken gemaakt over bovenstaande doelstellingen. Op onze school zal er dit schooljaar gekeken worden naar het aanbod van de lessen op het gebied van alcohol, drugs, roken en sociale media. Ieder schooljaar komen er preventiemedewerkers van Stichting Voorkom die voorlichting geven over internet, alcohol of roken. Dit schooljaar komen de preventiemedewerkers in december. Leerlingen uit VSO 1 en 2 krijgen voorlichting over internet, VSO 3 t/m 6 en VSO 8 krijgen voorlichting over alcohol. Op de Wingerd zal er ook een pestcoördinator worden aangesteld. Daarnaast worden afspraken ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag tegen het licht gehouden en zal jongerenwerk op school aanwezig zijn.