Het onderwijs op onze school

Leerlingen op VSO De Wingerd hebben een ontwikkelingsachterstand. Hierdoor hebben ze een speciale leerbehoefte. Op onze school stemmen we het onderwijs daar zo goed mogelijk op af. We creëren een sfeer van rust, structuur en duidelijkheid. En we verwachten echt iets van de leerlingen. Waaronder schoolse vaardigheden zoals spellen, lezen en rekenen. Daarom werken ze volgens een ‘ontwikkelings­perspectief’ met daarin de doelen die we willen bereiken. Zo bereiden we de jongeren voor op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Praktische vaardigheden en zelfredzaamheid

Schoolse vakken zoals spellen, lezen en rekenen vinden we belangrijk op onze school. Minstens zo belangrijk zijn de praktijkvakken. De jongeren leren vaardigheden gericht op de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie en land- en tuinbouw. Ze lopen hiervoor ook interne en externe stages. Verder besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en aan praktische zelfredzaamheid wat betreft wonen, werken en vrije tijd.

Ons team

Het team van VSO De Wingerd bestaat uit zo’n 90 medewerkers. Waaronder het managementteam, bestaande uit de directeur en een teamleider, geassisteerd door drie interne begeleiders. Het lesgeven gebeurt door de groepsleerkrachten, praktijkleerkrachten en onderwijsassistenten.