Het onderwijs op onze school

Het team van VSO De Wingerd bestaat uit zo’n 90 medewerkers. Waaronder het MT, bestaande uit de directeur en een teamleider, geassisteerd door drie interne begeleiders. De acht groepen op onze school krijgen bij voorkeur les van hooguit twee verschillende groepsleerkrachten, ondersteund door onderwijsassistenten.

Ontwikkelingsperspectieven

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren en sturen, werken we met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Een groot bijkomend voordeel hiervan is de hogere betrokkenheid van de ouders en verzorgers. We stellen het ontwikkelingsperspectief definitief vast op 16-jarige leeftijd. Dit vergelijken we met het ontwikkelingsperspectief bij uitstroom.

 

Uitstroomgegevens

Binnenkort ziet u hier hoe onze leerlingen in het schooljaar 2017-2018 zijn uitgestroomd naar een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding.