Foto 1 Jongerenwerk op school

Jongerenwerkers Abbas Faegh en Ramona Diks van Stichting Welzijn het Bolwerk zijn na de herfstvakantie één pauze in de week op school aanwezig (dinsdagmiddag).

Zij zoeken dan contact met de jongeren op school om in gesprek te gaan over alle vragen die bij hen leven of wat er speelt. Dit kan gaan over het helpen bij het zoeken van een bijbaan tot het geven van voorlichting over een bepaald onderwerp.

Zij hebben een signalerende functie op school; Dit houdt in dat signalen vanuit de jeugd worden opgevangen en indien nodig worden doorgespeeld naar school. Ook zullen zij ondersteunend betrokken zijn bij het organiseren van maatschappelijk georiënteerde activiteiten en projecten. Abbas en Ramona willen met deze inzet het belang van de jongeren behartigen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de school.