(20-min.gesprekken)

Vanaf schooljaar 2012-2013 werkt het VSO werken met een voortgangsdocument . Dit heeft het HP (handelingsplan) vervangen. In het voortgangsdocument staan jaardoelen, voor het komende schooljaar, ingedeeld volgens de kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs. De groepsdoelen sluiten aan bij de uitstroom (toekomstige werk/woonplek) van de leerlingen en de bouw (onder- midden- of bovenbouw) waarin de leerling zit.