Een bijzondere vorm van contact is het ouderbezoek. Het is een kennismakingsbezoek waarin de leerkracht ouders kan informeren over het onderwijs bij ons op school. Leerkrachten gaan  op bezoek bij nieuwe leerlingen (ook leerlingen die vanuit SO komen) en leerlingen die van de onderbouw naar de middenbouw zijn gegaan. Naarmate leerlingen ouder worden zullen gesprekken meer op school plaatsvinden in verband met stage/werk/dagbesteding.