We vinden het belangrijk dat de VSO leerlingen verantwoordelijkheid en inspraak krijgen. De leerlingenraad, gekozen uit en door de leerlingen, komt voor de belangen van de leerlingen op. Zij heeft inspraak in diverse zaken zoals bijv. de inrichting van het plein, regels en afspraken. In de vergaderingen worden zij bijgestaan door 2 personeelsleden. De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar. De notulen van de raad gaan o.a. naar de directie en de MZR.

e-mail: leerlingenraad@dewingerd-damwald.nl