Naast de voortgangsgesprekken, kunnen er gesprekken op initiatief van de school of op verzoek van ouders plaatsvinden. U wordt hiervoor op school uitgenodigd. Wanneer de leerling 16 jaar is, vindt er samen met ouders een overleg plaats waarin besproken wordt wat de meest geschikte plaats voor de naschoolse periode is voor hun zoon/dochter. In dit gesprek worden tevens gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe we de leerling het beste kunnen voorbereiden op zijn/haar werkplek/ vervolgopvang.