Foto 1 Virtual Reality

Wij zijn 4 leerlingen van CSG Liudger Raai. We zitten in het laatste jaar van VWO en zijn bezig met een opdracht die we hebben kregen van VSO De Wingerd. De vraag was om een Virtual Reality programma te maken om het reizen met de bus aan de leerlingen te leren. We zijn op dit moment bezig met een groot vooronderzoek, namelijk het profielwerkstuk.

Hierbij hebben we afgelopen maandag een onderzoek gedaan met zes leerlingen. Door de leerlingen een Virtual Reality bril op te laten doen en een game te laten spelen bestuderen we de effecten van Virtual Reality op de leerlingen. Hierbij hebben we vragen gesteld over hoe de leerlingen het hebben ervaren en wat ze ervan vonden. We keken naar hoe de leerlingen reageerden op de bril en het programma. Daarnaast keken we ook naar hoe goed de leerlingen kunnen leren met Virtual Reality en of ze de dingen die ze leren ook in het echt toe kunnen passen.