De meeste leerlingen worden dagelijks met taxi’s en busjes vervoerd. Voor de ouders zijn daaraan op dit moment nog geen kosten verbonden. Vooral de oudere leerlingen (vanaf ongeveer 12 jaar) reizen, zodra dat verantwoord is, ook wel met de bus naar school. Het is aan de Commissie van Begeleiding (vroeger Commissie van Onderzoek) om te bepalen of leerlingen ook na hun 12e jaar nog zijn aangewezen op aangepast vervoer; de regel is “openbaar vervoer waar het kan en alleen aangepast vervoer waar het moet!” De ouders nemen contact op met het vervoersbedrijf, wanneer een leerling geen gebruik maakt van de taxi of het busje.

Er moet elk schooljaar opnieuw een beschikking “aangepast vervoer” aangevraagd worden bij de gemeente. Bij een negatief besluit kunt u ondersteuning vragen bij de juridisch medewerker van MEE.