In het onderstaande schema kunt u lezen naar welke vorm van dagbesteding of arbeid onze leerlingen aan het eind van hun schoolperiode (of tussentijds) zijn uitgestroomd.

 

De Wingerd heeft de volgende standaarden gesteld voorafgaand aan het schooljaar 2016-2017:

  • Onze ambitie is dat 85% van de leerlingen uitstroomt naar het met ouders en leerlingen vastgestelde ontwikkelingsperspectief, dat op 16-jarige leeftijd vastgesteld is.

 

Met een uitstroom van 88% van de leerlingen die uitstroomt overeenkomstig het met ouders en leerlingen vastgestelde ontwikkelingsperspectief dat op 16-jarige leeftijd is vastgesteld, is de school tevreden. De school heeft de eigen vastgestelde standaard van 85% behaald. In schooljaar 2014-2015 stroomde 56% van de leerlingen uit volgens de verwachting op basis van het vastgestelde OPP. In 2015-2016 was dat 77%. De school is tevreden over deze ontwikkeling.

 

  • Onze ambitie is dat het percentage uitstroom naar arbeid stijgt naar 25%.

 

Met 12% van de leerlingen die uitstroomt naar Arbeid, scoort De Wingerd lager dan de vastgestelde schoolstandaard naar Arbeid van 25%. Deze score is goed te verklaren. Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 is de schoolstandaard naar Arbeid vastgesteld op 25%, omdat hier ook de twee leerlingen (8%) die naar het Vervolgonderwijs zouden uitstromen, bij zijn gerekend. De onduidelijkheid is ontstaan omdat de school niet beschikt over uitstroom A2. A1 is op papier het hoogst haalbare.

De twee leerlingen die naar Vervolgonderwijs zijn uitgestroomd, zijn op basis van de prognose van de school wel uitgestroomd volgens verwachting.

Gezien het perspectief van de leerlingen is de school tevreden met de uitstroom van drie leerlingen naar Arbeid.