De schoolleiding (het managementteam of MT) bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Zij hebben hun taken verdeeld. Samen sturen zij de organisatie aan. De directeur is eindverantwoordelijk. Het MT heeft geen lesgevende taken. Er is een teamleider SO en een teamleider VSO. In het VSO zijn er 2 Intern Begeleiders en 1 schoolontwikkelaar. De Intern Begeleiders sturen de leerlingenzorg aan en de schoolontwikkelaar adviseert het MT over het onderwijsleerproces.

In de groepen werken de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Een groep krijgt, indien mogelijk, les van niet meer dan twee verschillende groepsleerkrachten. De meeste groepen hebben een onderwijsassistent(e). De onderwijsassistent(e) werkt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

In alle groepen kunnen stagiairs werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.