Op De Wingerd hanteren wij verschillende protocollen. Medische protocollen en protocollen die te maken hebben met beleid. Zo hebben we bijvoorbeeld protocollen voor pesten, besmettingsrisico’s, weglopen leerlingen, seksualiteit, internet, omgangscode personeel – leerling, schorsing toelating verwijderen van leerlingen, gedragsmatig moeilijke leerlingen, regels op school, medische protocollen etc.