De Ouderactiviteiten commissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Wingerd. De Ouderactiviteitencommissie vergadert 3 à 4 maal per schooljaar over onderwerpen die voor ouders en hun leerlingen van belang zijn in relatie met de school. Bij deze vergaderingen is, vanuit de directie, een teamleider aanwezig.

Het komend schooljaar zal de ouderactiviteiten commissie participeren in de ouderavonden van de verschillende afdelingen. Tevens kunnen de leerkrachten hulp van de ouderraad inroepen bij activiteiten zoals zomerfeest, sportdag en vieringen. De ouderactiviteiten commissie kan op zijn beurt u als ouders/verzorgers weer inschakelen, dus wie weet doet de commissie  in de toekomst een beroep op u.

Voor vragen/opmerkingen/ideeën kunt u de ouderraad mailen:

info@dewingerd-damwald.nl