Om een beeld te krijgen van hoe tevreden onze leerlingen zijn voor wat betreft de onderdelen schoolklimaat, onderwijsleerproces en sociale veiligheid hebben we gebruik gemaakt van de Kwaliteitsvragenlijst VSO. Met behulp van deze vragenlijst kan de mening van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar in kaart worden gebracht. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen, is de vragenlijst in vier varianten beschikbaar.

variant 2:

 

variant4:

De vragenlijst is door de leerlingen erg positief ingevuld met een gemiddelde score van 3,43 op een vierpuntsschaal. De vragenlijst is door de leerlingen individueel ingevuld, eventueel met begeleiding van een assistente voor leerlingen die dat nodig hebben.