De informatievoorziening aan gescheiden ouders is bij de wet geregeld (art. 377 c). In deze wet staat vermeld dat beide ouders recht hebben op informatie ook als ze niet samen wonen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ouders die wel en ouders die geen ouderlijk gezag over hun kind hebben. Meestal behouden beide ouders na een scheiding het ouderlijk gezag en hebben dus beiden ook recht op informatie over hun kind. Als een ouder niet is belast met het ouderlijk gezag heeft hij alleen recht op informatie als hij daarom verzoekt en het moeten dan concrete vragen over het kind betreffen. In de praktijk betekent dit, dat school de ouder waarbij het kind woont als contactpersoon beschouwt en met hem/haar contact heeft over de dagelijks gang van zaken. Gaat het om meer officiële zaken dan wordt ook de andere ouder die belast is met het ouderlijk gezag. geïnformeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de schoolgids, ouderavonden, contactavonden, schoolresultaten en de bespreking van het handelingsplan, hiervoor ontvangen dus beide ouders een uitnodiging. Dit betekent dat de school de adresgegevens nodig heeft van beide ouders. Als een kind op school komt worden de adresgegevens van beide ouders gevraagd, als hierin veranderingen optreden (ander telefoonnummer, verhuizing etc.) gaat de school er vanuit dat ouders deze veranderingen zelf doorgeven aan de school. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adres gegevens.