De geschiedenis van onze school begint op 16 maart 1938. In dat jaar werd besloten tot de oprichting van een vereniging tot stichting en instandhouding van een Christelijke school voor Buitengewoon Onderwijs in Noordoost Friesland te Dokkum. De naam van de school was de Prinses Irene school. De school telde 24 leerlingen en was een afdeling van de Beatrixschool. In 1964 werd de Prinses Irene school zelfstandig en het bestuur maakte plannen voor de bouw van een nieuwe school met internaat, die in 1970 verwezenlijkt werden. De nieuwe school werd in Damwâld gebouwd en kreeg de naam Stichting De Wingerd. De Wingerd startte met 38 leerlingen en de jongens en meisjes zaten in aparte klassen. De begeleiding bestond uit het hoofd, twee leerkrachten en een assistente.

Op dit moment hebben we op De Wingerd een SO-afdeling (4 t/m 12 jaar) en een VSO-afdeling (12 t/m 18-20 jaar).

In een aantal groepen  wordt het accent gelegd op een combinatie van zorg en onderwijs. Deze groepen zijn bedoeld voor de meer kwetsbare leerlingen. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn die heel langzaam leren, leerlingen waarbij het autisme een sterke rol speelt in hun gedrag of leerlingen die op een extra wijze zorg nodig hebben.

De leerlingen komen uit de regio Noord en Noordoost Friesland. Tegenwoordig bezoeken ongeveer 200 leerlingen De Wingerd en zijn er een 90-tal medewerkers. Sinds januari 2011 zitten we, samen met het KDC ‘It Lytshûs’ van Talant, in een nieuw gebouw.

De Wingerd ligt aan de noordkant  van het dorp Damwâld. De leerlingen komen uit een veel grotere regio. Tot ons ‘voedingsgebied’ kunnen we Noordwest, Noord- en Noordoost Friesland rekenen. Met andere woorden; de leerlingen komen uit diverse richtingen naar De Wingerd.