Foto 1 Filmpje: De school is dicht!

Algemeen

Filmpje: De school is dicht!

Juf Nanda heeft een kijkje op school genomen maar de school is dicht, er zijn geen juffen en meesters en ook geen leerlingen. Daarom stuurt zij elke dag via Parro een berichtje met activiteiten die de leerlingen thuis kunnen doen, want anders duren de dagen wel heel lang! Bekijk het Lees meer >

“Blijf in beweging, dat houdt je fit!”

Helaas niet naar school vanwege het virus, maar we willen natuurlijk wel fit en in beweging blijven. Elke dinsdag en donderdag worden filmpjes vanuit het bewegingsonderwijs gepost op de website en Facebook. Zo hoopt de Wingerd dat jullie lekker in beweging blijven. Sporten is leuk en gezond! Daarnaast helpt het Lees meer >

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Specifiek voor COVID-19 Specifiek voor Lees meer >

School gesloten!

In goed overleg met de directies heeft het bestuur besloten alle scholen van SO-Fryslan te sluiten t/M 6 april  (of tot nader orde) We hopen op jullie begrip en zien jullie graag terug op 06-04-2020. Namens team en MT de Wingerd.

DJ’s to be!!!

Vanuit stichting Keunstwurk, Opus3, Friese Poort en Special Heroes wordt er een project georganiseerd. Een project dat zich richt op jongeren met een beperking en kansarme jongeren die door middel van muziekactiviteiten meer aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. Dit project speelt zich af in verschillende gemeenten in het noorden Lees meer >

Geweldige boswerkweek in Appelscha!!

De afdeling land- en tuinbouw is van 2 t/m 7 februari naar Appelscha geweest om, samen met leerlingen van it Twalûk, een boswal van 600 meter lang schoon te snoeien. De leerlingen van de bovenbouw zijn hier een hele week geweest. Leerlingen van de middenbouw waren er één dag. Er Lees meer >